Humpolec

Historická těžba živce v pegmatitu moldanubické oblasti

Obrazová dokumentace k lokalitě

severní šířka (S42): 49°32,711´

východní délka (S42): 15°22,414´

nadmořská výška: 552 m n. m.

mapa KČT: č. 44 (B5)

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava

Asi 1 km severovýchodně od centra Humpolce a 900 m západně od zříceniny hradu Orlík nalezneme několik menších, v současnosti již opuštěných lomů (mapa 1). Na počátku dvacátého století zde probíhala těžba živce určeného pro výrobu keramiky. Jeden z těchto lomů je součástí naučné stezky, která začíná v Humpolci. Nejsnadnější přístup na lokalitu je z obce Rozkoš po žluté turistické značce kolem hradu Orlík a dále pak po modré turistické značce západním směrem. Zarostlý lůmek, označovaný místním názvem „Kaňon“ nebo „Lom Humpolec“, se nachází v mírném klesání po pravé straně cesty (foto 1, 2, 3 a 4).


Geologický průzkum, který probíhal v okolí lokality v letech 1962–1963, ověřil výskyt pegmatitových žil uložených v cordieritových pararulách moldanubika (mapa 2). Případná další těžba živce se zde ukázala jako nerentabilní. Většina pegmatitových žil má směr sever – jih. Jejich mocnost je proměnlivá, největší dosahuje kolem 10 m a byla zaznamenána na lokalitách „Čejovský kopec“ a „Kaňon“.

Pegmatity jsou silně diferencované. Obsahují téměř monominerální zóny draselného živce (foto 5, 6 a 7) a křemene, majícího často charakter růženínu. Na žilách proběhla intenzivní mladší albitová metasomatóza. K dalším běžným minerálům patří muskovit, spíše výjimečné jsou krystaly záhněd, v akcesorickém množství se nachází biotit, granát a apatit. Z mineralogického hlediska jsou čejovské a humpolecké pegmatity zajímavé zejména dlouze sloupcovitými agregáty skorylu, které údajně dosahovaly v radiálně paprsčitých, nedokonalých krystalech délky až jednoho metru. Pro zdejší pegmatity je typická přítomnost andalusitu v podobě růžových nebo červených paprsčitých agregátů. Časté jsou uzavřeniny korundu, který tvoří několik milimetrů velká zrna šedé nebo namodralé barvy. V asociaci s andalusitem se běžně vyskytují bílý, tabulkovitý diaspor a nazelenalé, paprsčité agregáty hydromuskovitu.

Z uvedených nerostů lze dnes na lokalitě nalézt růženín, ukázky živců, muskovit, skoryl, andalusit a korund.

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava
© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.

Obrazová dokumentace k lokalitě Humpolec

odkaz na mapu 1

mapa 1

odkaz na mapu 2

mapa 2

odkaz na foto 1

foto 1

odkaz na foto 2

foto 2

odkaz na foto 3

foto 3

odkaz na foto 4

foto 4

odkaz na foto 5

foto 5

odkaz na foto 6

foto 6

odkaz na foto 7

foto 7