Humpolec

Humpolec - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 23-21 Havlíčkův Brod, vydal Český geologický ústav, 1995, redaktor listu P. Štěpánek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – deluviofluviální sedimenty; 18 – moldanubický pluton: granit typ Mrákotín nebo Lipnice;
26 – moldanubikum: cordierit-biotitický migmatit místy s granátem a sillimanitem; 27 – moldanubikum: cordierit-biotitický migmatit až metagranit; 29 – moldanubikum: cordierit-biotitická pararula.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce