Geologický průvodce - autoři stránky a kontakty

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava

Doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.

Doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., nar. 1956 v Brně

1975-1980-odborná geologie: PřF UJEP Brno 
1980-rigorózní řízení, doktorát přírodních věd (RNDr.): PřF UJEP Brno 
1984-1989-vědecká příprava – mineralogie a petrologie: PřF UJEP Brno 
1990- kandidát geologických věd v oboru mineralogie a petrologie (CSc.): PřF UJEP Brno
Pedagogická činnost:
Přednášky základního kurzu mineralogie a petrologie pro posluchače učitelského studia
Přednášky základního a pokročilého kurzu sedimentární petrologie
Vedení praktických terénních cvičení z mineralogie a petrologie pro posluchače odborného i učitelského studia
Vedení diplomantů (mineralogie, petrologie) a konzultační činnost v rámci doktorského studijního programu
Vědeckovýzkumná činnost: petrologie sedimentárních hornin moravskoslezského paleozoika, paleogénu a kvartéru, mineralogie a petrologie krasu, geoenvironmentální studium krasových oblastí

RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

RNDr. Václav Vávra, Ph.D., nar. 1971 v Hradci Králové

Magisterské studium geologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončil v roce 1994, v roce 1998 ukončil postgraduální studium tamtéž, zaměřené na mineralogickou krystalografii.

Od roku 1993 pracuje na Ústavu geologických věd (dříve Katedra mineralogie, petrografie a geochemie) jako vědecký pracovník se zaměřením na elektronovou mikroskopii a RTG difrakční analýzu. Od roku 1998 je odborným asistentem a od roku 2006 lektorem tamtéž. Jeho pedagogická činnost je zaměřena na mineralogii, krystalografii a metody RTG práškové difrakce. Věnuje se vytváření multimediálních učebnic a e-learningových kurzů. Ve vědecké činnosti je zaměřen na různé problémy mineralogie a aplikované mineralogie, pracuje především v oblasti východního okraje Českého masivu.

kontakty: Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno.

Jindřich Štelcl: stelcl@sci.muni.cz

Václav Vávra: vavra@sci.muni.cz