Humpolec

Humpolec - živcový agregát

Foto 6. Stěny lomu jsou tvořeny křemen-živcovým agregátem, živec byl předmětem historické těžby. Stav 25.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce