Humpolec

Humpolec - přístup k lokalitě

Foto 2. K lokalitě vede modře značená turistická cesta od hradu Orlík, lokalita je označena jako zastávka naučné cesty. Stav 25.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce