Humpolec

Humpolec - opuštěný lom

Foto 3. Současný stav lokality umožňuje jen omezené studium pegmatitových hornin, lomové stěny jsou zašlé a zčásti zasucené. Stav 25.4.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce