Černý Důl

>
Černý Důl: obrázek 1

Obrázek 1. Plošné rozšíření ponikelské skupiny (černě) v rámci krkonošsko-jizerského krystalinka (podle Chaloupský J. a kol., 1989). Ve stratigrafickém sledu mají čísla tento význam: 35 – chlorit-sericitické fylity, 36 – křemen-albitické břidlice, 37 – albitické kvarcity, 38 – vápenatosilikátové rohovce, 39 – zelené břidlice, 40 – krystalické vápence a dolomity, 41 – grafit-sericitické fylity, 42 – metalydity, 43 – grafitické kvarcity, 44 – sericitické kvarcity, 45 – metakonglomeráty.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist