Černý Důl

>
Černý Důl: geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 03-42 Trutnov. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1990, redaktor listu R. Tásler. Vysvětlivky: 5 – deluviální zčásti deluviofluviální písčito-hlinité a hlinito-kamenité sedimenty, 30 – šedé a zelenošedé prachovce, jílovce a pískovce rudického obzoru (autun), 35 – semilské a kumburské souvrství bez rozlišení (stefan) – polymiktní slepence a hrubozrnné pískovce, 54 – chlorit-sericitické fylity ponikelské skupiny, 56 – zelené břidlice ponikelské skupiny 57 – krystalické vápence až dolomity ponikelské skupiny, 58 – grafit-sericitické fylity ponikelské skupiny, 61 – (biotit) – muskovitická rula (proterozoikum).

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist