Teplice nad Metují - Teplické skály

>
Teplické skály: geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 04-31 Meziměstí, vydal Český geologický ústav, 1995, redaktor listu R. Tásler. © Česká geologická služba.
Vysvětlivky: 6 – deluviální balvanité až blokové sedimenty; 12 – březenské souvrství: křemenné (kvádrové) pískovce; 13 – teplické souvrství: jemnozrnné pískovce, prachovité slínovce; 14 – jizerské souvrství: vápnité spongilitické prachovce.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist