Stará Paka - lom Hvězda

>
Stará Paka: geologická situace

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 03-43, vydal Český geologický ústav, 1998, redaktor listu M. Coubal. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 4 – deluviofluviální hlíny; 5 – deluviální jílovité až písčitojílovité sedimenty; 6 – deluviální kamenitohlinité sedimenty; 7 – deluviální kamenité sedimenty; 30 – vrchlabské souvrství: čistské pískovce; 40 – kumburské souvrství: bazaltandezity.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist