Skoupý u Petrovic

>
Skoupý: geologická mapa okolí

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 22-22 Sedlčany, vydal Český geologický ústav, 1991, redaktor listu O. Kodym. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 4 – deluviální sedimenty; 19 – porfyrická amfibol-biotitová žula; 29 – sedlčansko-krásnohorský metamorfovaný ostrov: kontaktně metamorfované krystalické vápence; 30 – sedlčansko-krásnohorský metamorfovaný ostrov: cordieritové břidlice; 34 – sedlčansko-krásnohorský metamorfovaný ostrov: kontaktně metamorfované metaprachovce, metadroby, erlany; 37 – sedlčansko-krásnohorský metamorfovaný ostrov:cordieritové břidlice.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist