Ševětín

>
Ševětín: geologická situace území

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 22-44 Hluboká nad vltavou. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1986, redaktor listu J. Slabý. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 3 – fluviální nivní sedimenty; 6 – deluviální sedimenty; 8 – spraše a sprašové hlíny; 22 – svrchní křída: klikovské souvrství, svrchní oddíl – kaolinické pískovce až slepence; 33 – drobnozrnná až středně zrnitá dvojslídná žula; 34 – kataklastická biotitová žula.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist