Rabštejnská Lhota

>
Rabštejnská Lhota: geologická situace

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 13-42 Pardubice, vydal Ústřední ústav geologický, 1989, redaktor listu O. Holásek. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 8 – deluviofluviální písčité hlíny až hlinité písky; 9 – pleistocén: deluviální a deluviálně soliflukční hlíny s úlomky hornin; 11 – pleistocén: spraše a sprašové hlíny; 23 – pleistocén: fluviální písčité štěrky; 30 – křída, bělohorské souvrství: vápnité jílovce, slínovce a prachovce; 32 – křída, korycanské vrstvy: pískovce; 36 – lukavická Skupina: porfyritoidy trpišovského typu; 38 – lukavická skupiny: felzitický křemenný porfyr; 49 – ordovik, míčovské vrstvy: anchimetamorfované černé břidlice a siltovce; 50 – ordovik: světlé křemence skalecké.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist