Police nad Metují - Ostaš

>
Ostaš: geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 04-33 Náchod. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1990, redaktor listu M. Vejlupek. Vysvětlivky: 6 – deluviální hlinitokamenité až balvanité sedimenty, 7 – spraše a sprašové hlíny, 14 – křemenné pískovce březenského souvrství, 16 – slínovce teplického souvrství, 17 – vápnité spongolitické prachove, prachovité slínovce, prachovité pískovce, hlízy písčitých vápenců jizerského souvrství.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist