Meziměstí - Alpská víska

>
Meziměstí: geologická situace

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 04-31 Meziměstí, vydal Český geologický ústav, 1995, redaktor listu R. Tásler. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 1 – povodňové hlíny; 4 – deluviální sedimenty; 7 – sprašové hlíny; 9 – štěrky a písky; 21 – bohuslavické souvrství: dolomitické pískovce až arkozy; 24 – trutnovské souvrství: slepence a brekcie; 26 – broumovské souvrství: jetřichovský obzor.


hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist