Masty

>
Masty: geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 14-11 Nové Město nad Metují. Vydal Český geologický ústav v roce 1990, redaktor listu J. Sekyra. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 2 –fluviální štěrky a písky v různém stupni zahlinění, 3 – fluviodeluviální a deluviální polycyklické sedimenty a výplně splachových depresí, 13 - bělohorské souvrství: spikulitové slínovce a slínovce s příměsí jehlic hub, 14 – perucko-korycanské souvrství: slepence, křemenné a jílovité pískovce, vápnité prachovce s příměsí jehlic hub, 26 – novoměstská skupina: zelené břidlice, převážně epidoticko-amfibolické.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist