Malé Svatoňovice

>
Malé Svatoňovice: geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 04-33 Náchod, vydal Ústřední ústav geologický, 1990, redaktor listu M. Vejlupek. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 4 – fluviální a deluviofluviální hlíny; 5 – deluviální písčito-hlinité sedimenty; 19 – jizerské souvrství: slínovce a prachovité slínovce; 21 – perucko-korycanské souvrství: vápnité prachovce, glaukonitové pískovce, písčitý slepenec; 24 – trutnovské souvrství: červenohnědé aleuropelity; 30 – odolovské souvrství: střídání aleuropelitů, pískovců, arkoz a slepenců; 36 – odolovské souvrství: aleuropelity a jílovce; 40 – žacléřské souvrství: světle šedé pískovce.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist