Libná u Adršpachu

>
Libná: geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 04-31 Meziměstí. Vydal Český geologický ústav v roce 1995, redaktor listu R. Tásler. Vysvětlivky: 4 – deluviální písčito-hlinité až kamenito-hlinité sedimenty, 7 –sprašové hlíny, 12 – křemenné (kvádrové) pískovce březenského souvrství, 16 – slínovce, prachovité slínovce bělohorského souvrství, 17 – vápnité prachovce, prachovité slínovce, prachovité glaukonitické pískovce, spongilitické prachovce s čočkami silicitů, bělohorské souvrství, 18 – glaukonitické pískovce korycanských vrstev, 19 – bělošedé pískovce a arkózovité pískovce, na spodu pestré polymiktní a arkózové pískovce a slepence, tris – bohdašínské souvrství.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist