Krásný Les

>
Krásný Les: geologická situace

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 03-11 Frýdlant. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1990, redaktor listu J. Chaloupský. 4 – deluviální polygenetické sedimenty (písčité hlíny, hlíny s klasty), 6 – eolické sedimenty (sprašové hlíny), 8 – deluviální hlinito-kamenité sedimenty, 10 – glacifluviální sedimenty, 18 – nefelinický basanit, 20 – olivinický nefelinit, 26 – hrubozrnná plástevnatá biotit-muskovitická ortorula.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist