Krásný Les

Těleso kenozoických vulkanických hornin prorážející lužický pluton

sev. šířka (S42): 50°56,595´

vých. délka (S42): 15°08,040´

nadmořská výška: 369 m n. m.

mapa KČT: č. 20-21 (sektor B2)

Asi 5 km severovýchodně od Frýdlantu, jeden kilometr západně od kostela v obci Krásný Les najdeme činný etážový lom (foto 1, 2 a 3). Přístup do lomu je po asfaltové komunikaci přímo z obce (mapa 1). Pro vstup je nezbytné povolení majitele lomu.
Kenozoický vulkanismus na území Českého masivu představoval odezvu na alpínskou orogenezi probíhající v jeho těsné blízkosti. Byly oživeny některé tektonické linie, podél nichž vystoupilo magma až k povrchu. Kromě nejrozsáhlejších vulkanických výlevů, které zformovaly České Středohoří a Doupovské hory, najdeme v mnoha geologických jednotkách izolovaná tělesa vulkanických hornin. Běžně prorážejí křídovými sedimenty v české křídové pánvi a na severu republiky jich několik najdeme i v oblasti lužického plutonu (mapa 2).
Lom je založen v tělese olivinových nefelinitů, které mají masivní texturu a šedočernou až černou barvu (foto 4 a 5). Některé části tělesa vykazují typickou sloupcovitou odlučnost (foto 6 a 7), setkáme se i s bobovitým texturním typem hornin (foto 8 a 9). V některých partiích vytváří hornina typ s hrubě kulovitou odlučností, přičemž téměř dokonale kulovitá tělesa mají průměr až 0,5 m (foto 10 a 11).
Ve fázovém složení hornin zastupují světlé minerály pouze foidy, z tmavých minerálů jsou přítomny olivín a pyroxen. Olivín tvoří drobné porfyrické vyrostlice, nebo jsou přítomny silně alterované olivinické uzavřeniny, pravděpodobně serpentinizovaných peridotitů.

Literatura:

Shrbený O. (1986): Chemistry of Tertiary alkaline volcanic rocks in the crystalline area NE of the Lužice Fault in northern Bohemia. – Čas. Mineral. Geol., 31, 1, 27-42. Praha.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist