Jetřichov

>
Jetřichov: geologická situace

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 04-31 Meziměstí, vydal Český geologický ústav, 1995, redaktor listu R. Tásler. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 5 – deluviální hlinito-kamenité sedimenty; 19 – bohdašínské souvrství: pískovce a arkozovité pískovce; 20 – bohuslavické souvrství: rudé prachovojílovité pískovce; 21 – bohuslavické souvrství: dolomitické pískovce až arkozy; 22 – trutnovské souvrství: aleuropelity s vložkami pískovců; 23 – trutnovské souvrství: vápnité pískovce; 24 – trutnovské souvrství: slepence a brekcie

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist