Horní Lánov

>
Horní Lánov: geologická situace

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 03-42 Trutnov. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1990, redaktor listu R. Tásler. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 3 – fluviální písčito-hlinité a štěrkové uloženiny údolní nivy; 5 – deluviální, zčásti deluviofluviální sedimenty; 28 – perm: červenohnědé pískovce a aleuropelity; 30 – perm: rudnický obzor; 33 – perm: hnědé až červenohnědé aleuropelity, podřadné pískovce; 54 – ponikelská skupina: chlorit-sericitické fylity; 56 – ponikelská skupina (silur): zelené břidlice; 57 – ponikelská skupina (silur): krystalické vápence až dolomity; 61 – biotit-muskovitická rula (krkonošská).

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist