Hejtmánkovice

>
Hejtmánkovice: geologická mapa oblasti

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 04-31 Meziměstí, vydal Český geologický ústav, 1995, redaktor listu R. Tásler. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 1 – povodňové hlíny; 4 – deluviální sedimenty; 7 – sprašové hlíny; 8 – štěrky a písky; 25 – broumovské souvrství: martínkovické vrstvy; 29 – broumovské souvrství: červenohnědé aleuropelity; 30 – broumovské souvrství: vulkanodetritický vývoj; 31 – broumovské souvrství: vývoj walchiových lupků; 33 – broumovské souvrství: ryolitové tufy a tufity; 37 – broumovské souvrství: ryolitové ignimbrity; 38 – broumovské souvrství: ryolitové tufy popelových proudů.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist