Bezděkov nad Metují

>
Bezděkov: geologická situace

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 04-33 Náchod. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1990, redaktor listu M. Vejlupek. Vysvětlivky: 4 – fluviální a deluviofluviální hlíny a písčité hlíny, 5 – deluviální a fluviodeluviální písčitohlinité až hlinitokamenité sedimenty, 6 – deluviální hlinitokamenité až balvanité sedimenty, 7 – spraše a sprašové hlíny, 14 – křemenné pískovce březenského souvrství, 15 – slínité prachovce a prachovité slínovce březenského a teplického souvrství, 17 – vápnité spongolitické prachovce, prachovité slínovce, prachovité pískovce, hlízy písčitých vápenců jizerského souvrství.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist