Bartošovice

>
Bartošovice: geologická situace

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 14-14 Žamberk. Vydal Český geologický ústav v roce 1996, redaktor listu S. Čech. Vysvětlivky: 3 – smíšené fluviodeluviální až deluviální sedimenty, 4 – fluviální sedimenty, 6 – bělohorské souvrství: spongilitické prachovité slínovce, glaukonitické pískovce, 7 – perucko-korycanské souvrství: křemenné a jílovitéglaukonitické pískovce, jílovité prachovce, jílovce, 13 – orlicko-sněžnické krystalinikum: drobně zrnito-šupinatá až zrnito-plástevnatá dvojslídná rula, 16 – orlicko-sněžnické krystalinikum: hrubě okatá dvojslídná rula.

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist