Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

Autoři: Jindřich Štelcl, Václav Vávra;
Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

ilustrační obrázek - sloupcovitá odlučnost bazaltu

Abecední seznam lokalit

Vytvořeno za podpory Fond rozvoje vysokých škol, projekt FRVŠ č. 86/2007

Cílem projektu bylo vytvoření multimediálního průvodce po významných geologických lokalitách na území Čech se zaměřením na jejich mineralogické a petrografické poměry. Vytvořený průvodce navazuje na již ukončený projekt řešící lokality Moravy a Slezska. 
Projekt je určen v prvé řadě studentům geologického nebo přírodovědného směru na  vysokých školách univerzitního i technického zaměření, v denním i kombinovaném studiu, posluchačům kurzů celoživotního vzdělávání a studentům univerzity třetího věku. Průvodce usnadní studentům geologie získávání praktických zkušeností v terénu a doplní jejich znalosti z předmětů vycházejících z poznatků mineralogie a petrologie. Pevně doufáme, že projekt bude vydatnou pomocí rovněž pro pedagogy při přípravě terénních cvičení a výuky.

Autoři by byli velice rádi, kdyby tento průvodce oslovil rovněž žáky a pedagogy základních a středních škol, které může motivovat k výletům za poznáním a pevně doufáme, že v řadě z nich probudí zájem o studium neživé přírody. Uvítáme, pokud se výsledek naší práce stane přínosem i pro širokou laickou veřejnost, která zde určitě najde řadu zajímavých informací a námětů na krásné výlety do přírody.

Uvítáme Vaše náměty, doporučení a připomínky, které povedou ke zdokonalení a rozvoji této webové stránky.

autoři: Jindřich Štelcl, Václav Vávra

V Brně, 26. 11. 2007

Optimalizováno pro Internet Explorer. Poslední aktualizace: 8. 4. 2011

Pokud máte zájem využít naši databázi obrázků, kontaktujte nás.

Průvodce po území Moravy

Mapa lokalit

Multimediální učebnice Mineralogie

Lokality podle GPS

Základní kurzy fotografování

Lokality podle turistické mapy

Přírodovědecká fakulta MU

Připravované lokality

Masarykova univerzita

Přehled geologie Českého masivu

Osobní stránka autorů

Autoři a kontakty

Místo pro Váš odkaz

Zajímavé odkazy

Místo pro Váš odkaz

TOPlist WebArchiv - archiv českého webu

Místo pro Váš odkaz

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.