Kunětická hora u Pardubic

Fonolitový lakolit vystupující ze sedimentů české křídové tabule.

Obrazová dokumentace k lokalitě

severní šířka (S42): 50°04,765´

východní délka (S42): 15°48,716´

nadmořská výška: 268 m n. m.

mapa KČT:

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava

Kunětická hora u Pardubic je pokládána za lakolit, který petrograficky odpovídá fonolitickému tefritu až nefelinickému fonolitu. Přítomny jsou rovněž žilné horniny typu olivinických nefelinitů, které vznikly vyplnění rozevřených puklin.

Hauynický tefritoidní fonolit je jednou z nejkyselejších variet neovulkanitů prorážejících sedimenty české křídové tabule. Převažující složkou je ortoklas, plagioklas, nefelín, minerály sodalitové skupiny a aegirinový augit. Z vedlejších a akcesorických složek jsou zastoupeny amfibol, magnetit, titanit, apatit, pyrit, kalcit a natrolit. Textura horniny je amygdaloidní, v dutinách se nachází krystalovaný kalcit nebo jehlicovitý natrolit.


Čepek L., Beneš K., Čech V., Havlena V., Holub V., Klein V., Kopecký L., Řezáč B., Sattran V., Soukup J., Svoboda J., Tásler R., Vodička J. (1963): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000, M – 33 – XVI, Hradec Králové. – ÚÚG v Academii, 204 stran. Praha.

Na dokončení textu k lokalitě se pracuje.

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava
© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.

Obrazová dokumentace k lokalitě ...

mapa 1

mapa 2

obrázek 1