Vyšný u Českého Krumlova

Amfibolity a mramory pestré skupiny moldanubika.

Obrazová dokumentace k lokalitě

severní šířka (S42): 48°49,996´

východní délka (S42): 14°17,763´

nadmořská výška: 568 m n. m.

mapa KČT: č. 73 (B2)

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava

Asi 2 km sz. od centra Českého Krumlova, z. od osady Vyšný najdeme opuštěný stěnový lom. Přístup na lokalitu je z Českého Krumlova po silnici z údolí, která vede směrem k železniční stanici a pak dále do osady Vyšný. Z Krumlova vede až k lomu žlutá turistická značka.

Text a obrazová dokumentace k lokalitě bude doplněna během ledna 2008.

 

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava
© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.

Obrazová dokumentace k lokalitě Vyšný

mapa 1

mapa 2

obrázek 1