Kralupy nad Vltavou - Hostibejk

Transgrese křídových sedimentů perucko-korycanského souvrství na sedimenty karbonu.

Obrazová dokumentace k lokalitě

severní šířka (S42): 50°14,770´

východní délka (S42): 14°18,217´

nadmořská výška: 182 m n. m.

mapa KČT: č. 9 (E3)

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava

Na levém břehu Vltavy, v sz. části Kralup nad Vltavou označované jako Lobeč, najdeme asi 150 m od řeky hned u podjezdu železniční trati defilé výchozů. Někdy je tato lokality označována jako Hostibejk. Asi 300 m z. od tohoto defilé, v zářezu prudké pravotočivé zatáčky silnice směrem na Lešany jsou výchozy s jedinečným odkryvem transgrese křídových sedimentů.

 

Text a obrazová dokumentace k lokalitě budou doplněny během ledna 2008.

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava
© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.

Obrazová dokumentace k lokalitě ...

mapa 1

mapa 2

obrázek 1