Chvaletice

Chvaletická žula - nejstarší součást železnohorského plutonu.

Obrazová dokumentace k lokalitě

severní šířka (S42): 50°00,980´

východní délka (S42): 15°26,570´

nadmořská výška: 267 m n. m.

mapa KČT: č. 42 (B6)

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava

Asi 17 km v. od Kolína a 2,5 km jv. od obce Chvaletice je založen etážový lom, ve kterém probíhá intenzivní těžba kamene. Do lomu se dostaneme ze silnice č. 33, když odbočíme vpravo při cestě ze Zdechovic směr Bernardov. Asfaltová odbočka vede do Chvaletic, ale musíme z ní odbočit znovu vpravo těsně před částí Chvaletice-Hornická čtvrť a po asfaltové účelové komunikaci přijedeme až do lomu. Pro vstup je nezbytné povolení majitele.

Text a obrazová dokumentace k lokalitě bude doplněna během ledna 2008.

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava
© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.

Obrazová dokumentace k lokalitě ...

mapa 1

mapa 2

obrázek 1