Královec

Královec - pohled do žacléřské pánve

Foto 7. Komplex ryolitových hornin má výraznou morfologii. Tvoří elevaci a z horních pater lomu je výhled na žacléřskou pánev s Krkonošemi v pozadí. Stav 18.4.2007.

Š RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce