Královec

Královec - horniny ryolitového komplexu

Foto 6. Stavba a odlučnost hornin ryolitového komplexu, typická světle načervenalá barva. Stav 18.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce