Královec

Královec - stavba hornin ryolitového komplexu

Foto 5. Stavba a odlučnost hornin ryolitového komplexu, typická světle hnědá barva. Stav 18.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce