Královec

Královec - spodní část lomu

Foto 4. Horniny ryolitového komplexu ve spodních patrech lomu - nejnižší úroveň těžby. Stav 18.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce