Královec

Královec - pohled na příjezdovou komunikaci

Foto 2. Pohled z nejvyššího patra lomu přibližuje příjezdovou komunikaci do lomu a dokumentuje převýšení. Stav 18.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce