Královec

Královec - pohled na lom

Foto 1. Horní patra lomu v Královci. Lom je založen v příkrém svahu a má poměrně značné převýšení. Stav 18.4.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce