Žernovka

hm. %
SiO2 68,75 71,63
TiO2 0,60 0,23
Al2O3 12,97 14,43
Fe2O3 1,10 0,52
FeO 2,17 1,27
MnO 0,06 0,03
MgO 3,17 0,46
CaO 1,42 1,61
Na2O 2,75 3,71
K2O 5,55 5,45
H2O+ 0,42 0,32
H2O- 0,19 0,37
P2O5 0,36 0,19
suma 99,52 99,73

Tabulka 1. Průměrné chemické analýzy porfyrického okrajového typu říčanského granitu (podle Palivcové, 1992).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce