Žernovka

Žernovka - turistické mapa s vyznačením lokality

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 37 Okolí Prahy východ (sektor B5), vydala TRASA spol. s r. o. v roce 2002, web: http://trasa.cz. © Klub českých turistů.

Lokalita je označena červeným bodem.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce