Žernovka

Žernovka - stavba říčanského granitu

Foto 9. Středně až hrubě zrnitá, částečně porfyrická stavba říčanského granitu na kontaktu s velmi hrubě zrnitou okrajovou varietou. Stav 20.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce