Žernovka

Žernovka - porfyrické vyrostlice K-živce

Foto 6. Porfyrické vyrostlice draselného živce dosahují v některých typech říčanského granitu až několika centimetrů. Stav 13.5.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce