Žernovka

Žernovka - jámový lom

Foto 2. Jámový lom v Žernovce těží říčanský granit vylamováním větších celistvých bloků, které se dále zpracovávají. Stav 20.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce