Žernovka

Žernovka - mafická enkláva

Foto 14. Mafická enkláva s drobně zrnitou texturou a s výraznými vyrostlicemi biotitu. Stav 13.5.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce