Žernovka

Žernovka - mafická enkláva

Foto 13. Mafická enkláva s hrubě zrnitou texturou složená z plagioklasu a biotitu. Stav 13.5.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce