Žernovka

Žernovka - mafická enkláva

Foto 12. Větší mafická enkláva složená ze dvou typů hornin s různým číslem tmavosti. Převažujícími minerály jsou plagioklas a biotit. Stav 13.5.2008.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce