Žernovka

Žernovka - mafická enkláva

Foto 11. Středně až hrubě zrnitá, částečně porfyrická stavba říčanského granitu s drobnou šlírou mafické enklávy. Stav 20.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce