Zeměchy

Zeměchy - stěny rokle odkrývají profily ve spraších

Foto 6. Až 10 m vysoké stěny odkrývají profily v pleistocenních spraších. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce