Zeměchy

Zeměchy - polohy fosilních půd ve spraších

Foto 10. Ve sprašovém profilu jsou dobře zachované polohy fosilních půd, nejčastěji hnědozemě a černozemě komplexu PK II a PK III. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce