Zeměchy

Zeměchy - koryto sprašové rokle

Foto 1. Vstup do sprašové rokle je hned za posledními domy v obci a vstup je silně zarostlý, celou roklí vede cesta a dno je až 10 m pod úrovní okolního terénu. Stav 29.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce