Ústí nad Labem - Vrkoč

Vrkoč - sloupcovitá odlučnost bazanitu

Foto 7. V některých partiích výchozů jsou odlučné sloupce rovné, průběžné a horizontálně uložené. Stav 27.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce