Ústí nad Labem - Vrkoč

Vrkoč - lávová palisáda s vodopádem

Foto 19. Odolnější horniny v lávovém příkrovu vytvořili lávovou palisádu, kterou musí překonat Podlešínský potok. Stav 27.6.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce